The battle of forms: wie wint?

Twee partijen willen een overeenkomst sluiten, maar verklaren ieder hun eigen algemene voorwaarden van toepassing. Welke set algemene voorwaarden is nu van toepassing, oftewel; wie wint the battle of forms?

In Nederland geldt dat de voorwaarden van degene die het eerste verwijst van toepassing zijn, tenzij de contractspartij de toepasselijkheid “uitdrukkelijk van de hand wijst”. Het is alleen niet altijd duidelijk wanneer de toepasselijkheid van andermans algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand is gewezen.

Een enkele verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden is in ieder geval onvoldoende. Hetzelfde geldt voor het bijsluiten van de eigen algemene voorwaarden of het verwijzen naar een afweerclausule in de eigen algemene voorwaarden. Het is de vraag of een standaard afweerclausule onderaan het briefpapier/e-mail het gewenste effect heeft. Indien hiervoor wordt gekozen, is het belangrijk om de afwijzing zo te presenteren dat deze de andere contractspartij niet kan ontgaan. Denk daarbij aan de plaats, het lettertype, letterkleur en lettergrootte. Echter, als de wederpartij in een afzonderlijke passage in een brief of offerte zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart, dan moet de afwijzing daarvan ook in een afzonderlijke passage gebeuren. Een standaard afweerclausule voldoet dan niet.

Het beste is dus: het van toepassing verklaren van de eigen algemene voorwaarden, met een zoveel mogelijk geïndividualiseerde clausule waarin de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt afgewezen. Tevens is het advies om de eigen algemene voorwaarden bij te voegen.

Voor beide partijen is het opletten geblazen. Als de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij niet goed van de hand wordt gewezen en de overeenkomst vervolgens wordt uitgevoerd, is sprake van aanvaarding van die algemene voorwaarden.

Moeten partijen dan blijven afwijzen? Nee. Als beide partijen de toepasselijkheid van elkaars algemene voorwaarden op de juiste manier uitdrukkelijk afwijzen, dan zijn er geen algemene voorwaarden van toepassing. Er zit dan niets anders op dan de afspraken over de samenwerking in een andere vorm vast te leggen. Hierbij kunnen natuurlijk wel onderdelen uit elkaars algemene voorwaarden worden meegenomen. Een kwestie van onderhandelen dus!