Terugblik seminar ‘de zorgplicht van de IT-dienstverlener’

Op donderdag 14 juli 2022 hebben Tom de Wit en Esmée Fonville in Eindhoven een seminar gegeven over de ‘zorgplicht van de IT-leverancier‘. De aanwezigen komen in de praktijk allemaal in aanraking met (grote) IT-projecten, als afnemer, leverancier of adviseur. Het is voor hen van belang om te weten wat van een IT-leverancier mag worden verwacht bij de implementatie, de bouw of het onderhoud van software. Ratio van deze zorgplicht is de informatiedisbalans tussen partijen. Afnemers hebben vaak weinig kennis van IT en zijn daarbij in grote mate afhankelijk van IT-leveranciers.

Seminar over de zorgplicht en de IT-leverancier in Eindhoven

We trapten af met een inleiding over de wettelijke verankering van de zorgplicht en de zorgplicht in overeenkomsten. Vervolgens hebben we een breed scala aan relevante jurisprudentie behandeld, waarover tijdens het seminar door de aanwezigen is gediscussieerd. Zo werd er van gedachten gewisseld over of de bijzondere zorgplicht aan belang moet inboeten op het moment dat de afnemer een grote partij is, die beschikt over een grote IT-afdeling of zich laat bijstaan door externe adviseurs.

Aansluitend vertelde IT-mediator Joost van Boeschoten over partnerships en zakelijke samenwerkingen met IT-leveranciers.  Hij hamerde erop dat het van belang is om vóór de contractsluiting na te denken over hoe de samenwerking moet worden ingestoken. Welke belangen en doelen streven partijen na? In onze IT-procespraktijk merken we hoe belangrijk het is dat partijen daarover in een vroeg stadium nadenken.

Na afloop van het seminar hebben we tijdens de borrel voorbeelden uit de praktijk besproken. 

Op 13 oktober 2022 geven wij weer een seminar over de zorgplicht van de IT-dienstverlener, maar dit keer in de regio Den Haag. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.