streep door het Privacy Shield: wat nu?

Op 16 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘Hof’) geoordeeld dat het Privacy Shield niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voldoet. Dit is belangrijk nieuws voor organisaties die de doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties in de VS momenteel nog op het Privacy Shield baseren. Die doorgifte voldoet sinds deze