Eu Data Act deel III: de data act en databanken 

Het voorstel voor de EU Data Act (‘Data Act’) ligt sinds 23 februari 2022 op tafel en is onderdeel van de Europese datastrategie van de Europese Commissie. Met haar strategie beoogt de Europese Commissie digitalisering te stimuleren en zowel betrokkenen als bedrijven nieuwe mogelijkheden te geven met betrekking tot data.  De Data Act maakt toegang

eu data Act deel ll: oneerlijke bedingen betreffende de toegang tot en het gebruik van gegevens tussen ondernemingen

De Europese Commissie is bezig met het bouwen aan een Europese data-economie. Met het voorstel voor de Data Act wordt beoogd de regels over het delen van data binnen de Europese digitale economie verder te harmoniseren. Hoewel contractvrijheid het onderliggende beginsel blijft, worden kleine, middelgrote en micro-ondernemingen volgens de Europese Commissie door de Data Act beschermd tegen oneerlijke contractuele bedingen.

data act: weer een bouwsteen voor de eu data strategie

Data is steeds belangrijker geworden om de maatschappelijke en commerciële doelstellingen van bedrijven en andere organisaties te realiseren. De Europese Commissie verwacht dat de data economie in de EU in 2025 een waarde vertegenwoordigt van 829 miljard euro. Om te komen tot goede data governance zal iedere organisatie een aantal stappen moeten doorlopen. Goed inzicht