ARBIT 2022 – verplichtingen van de IT-leverancier verder verzwaard

Op 10 september 2022 zijn de nieuwe Arbit (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT inkoop)-voorwaarden van kracht geworden. Deze Arbit 2022 vervangen de eerdere versie uit 2018. Deze voorwaarden worden door de Rijksoverheid, zoals ministeries, zelfstandige bestuursorganen en toezichthouders maar ook andere overheden gebruikt voor de inkoop van IT-diensten en IT-producten. De ontwikkeling en het beheer van

Seminar ‘Zorgplicht en IT-leverancier’

Bij conflicten tussen IT-leveranciers en hun afnemers merken wij steeds vaker dat een beroep wordt gedaan op de bijzondere zorgplicht van de leverancier. Wat is de impact van de zorgplicht op de uitleg van de overeenkomst tussen partijen? Brengt het onvoorspelbare verplichtingen mee voor ICT-leveranciers? Is het een legitieme uitwijkmogelijkheid voor onervaren inkopers? Op 14

juridische cloudsourcing strategie

Onze 10 belangrijkste lessen contractmodel – afnemers kunnen direct of indirect via een cloud reseller / integrator een contract sluiten met een aanbieder van clouddiensten, hoewel het in de praktijk niet altijd erg duidelijk is welke partijen met elkaar contracteren voor welk type diensten (cloud-, onderhouds- / ondersteunings- of professionele diensten) en ongeacht eventuele integratiekwesties

jaaroverzicht IT & IT outsourcing

In haar Staat van de Unie riep de voorzitter van de Europese Commissie op tot extra inspanningen om de digitale transformatie vorm te geven, want “digitale technologie maakt het verschil tussen succes en mislukking”. Een daarmee samenhangend speerpunt in het beleid van de Europese Commissie blijft cybersecurity, wat is terug te zien in de vele

richtsnoeren voor uitbesteding aan aanbieders van bestaande en nieuwe clouddiensten

Vanaf 1 januari 2021 gelden er voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (‘Ondernemingen’) richtsnoeren voor de uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten (‘Aanbieders’). De Richtsnoeren zijn uitgevaardigd door EIOPA (‘Richtsnoeren’). EIOPA is de Europese Toezichthouder voor bedrijfspensioenen en verzekeringen, een onafhankelijk orgaan dat advies geeft aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Europa. Deze

software als zekerheid in faillissement

Hoe specifiek moet software zijn omschreven in een pandakte om aan een schuldeiser verhaal te kunnen bieden bij faillissement? Deze vraag staat centraal in de zaak ING/Schepel q.q. van 3 april 2020 (ECLI:NL:HR:2020:590). Feiten CompLions is een softwarebedrijf. ING heeft in 2008 krediet verstrekt aan CompLions, hierbij heeft CompLions al haar huidige en toekomstige bedrijfsactiva,

kun je een overeenkomst met een leverancier wijzigen of beëindigen wegens (maatregelen in verband met) COVID-19?

Many organisations are struggling with declining demand for their products or services because of (the measures against) the Corona virus. As a result, services and products from suppliers may become worthless. For example, because many organisations are closed down, projects are temporarily halted. Recruitment agreements for the recruitment of personnel, for example, becomes worthless as

corona-virus en overmacht in commerciële contracten en licenties

Het Corona-virus (COVID-19) is zonder twijfel een omstandigheid die leveranciers en afnemers niet hebben kunnen beïnvloeden. Maar rechtvaardigt Corona een beroep op ‘overmacht’? Enkele voorbeelden Er zijn uiteraard veel uiteenlopende situaties denkbaar waarin een van de contractspartners in de knoop komt met de nakoming van de contractuele verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan een machinefabriek die onvoldoende