Speerpunten Autoriteit Persoonsgegevens 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) publiceert jaarlijks een agenda waarin zij bekend maakt op welke onderwerpen zij zich het komende jaar zal toeleggen. Het jaar 2017 is een bijzonder jaar. Enerzijds is de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) nog van kracht en anderzijds zijn de aanpassingen en voorbereidingen in het kader van de nieuwe Europese wetgeving al in volle gang. Vanaf mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG‘) namelijk definitief van kracht worden en de Wbp gaan vervangen.

In dat verband heeft de AP aangegeven zich het komende jaar voornamelijk bezig te gaan houden met voorlichting en advisering over de AVG. In het kader hiervan zal de AP personen gaan informeren over de rechten die hen op grond van de AVG toekomen. Daarnaast gaat de AP zich bezighouden met de voorlichting van bedrijven en overheden, zodat zij voldoende op de hoogte zijn van de toekomstige wetgeving en hun bedrijfsvoering hier tijdig aan kunnen aanpassen. Ook zal de AP afspraken gaan maken met andere Europese toezichthouders over de uitleg van de nieuwe taken en normen die zij op grond van de AVG toebedeeld hebben gekregen.

Tot slot zal de AP haar werkzaamheden met betrekking tot het huidige geldende recht natuurlijk ook nog voortzetten in 2017. De AP heeft aangegeven zich met name te gaan richten op onderwerpen als profilering, bijzondere persoonsgegevens en de beveiliging van persoonsgegevens.

De agenda van de AP beslaat in 2017 dus zowel thema’s die betrekking hebben op huidige als toekomstige wet- en regelgeving. In het verlengde hiervan zal er een serie op onze website verschijnen waarin regelmatig een onderwerp uit de AVG wordt uitgelicht. In verband met de gepubliceerde agenda van de AP zullen wij de komende weken eerst aandacht besteden aan de thema’s profilering, bijzondere persoonsgegevens en beveiliging van persoonsgegevens. Houd onze website dus in de gaten!