over ons

Wij zijn turing advocaten. Een onafhankelijk boetiekkantoor gespecialiseerd in de juridische aspecten van data en digitalisering dat zich richt op de (inter)nationale zakelijke markt en (semi)publieke sector.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met de verschillende aspecten van data en digitalisering, zoals IT, cloud, privacy, big data, intellectueel eigendom, artificial intelligence, mobile apps en encryptie.

Hoewel wij nadrukkelijk en bewust veel verschillende sectoren bedienen hebben wij in de loop van de jaren veel en diepgaande kennis opgedaan over digitaliseringsvraagstukken in de gezondheidszorg.

Wij zijn ervan overtuigd dat:

  • kennis van en belangstelling voor snel ontwikkelende digitaliseringsvraagstukken en de invloed daarvan op de maatschappij, van cruciaal belang zijn om cliënten met complexe vraagstukken op een gedegen en praktisch wijze te assisteren;
  • onze ervaring met procederen bij de rechter ons beter in staat stelt om te adviseren bij het opstellen van contracten en dat ook andersom onze (inter)nationale ervaring met contracteren en adviseren ons beter in staat stelt geschillen efficiënt te beslechten;
  • het behartigen van het belang van onze cliënten voorop staat, maar dat het belangrijk is om eveneens oog te hebben voor de verder betrokken partijen in de keten, gezien de sterke onderling afhankelijkheid en toenemende transparantie in onze digitale samenleving;
  • wij met plezier, zonder opsmuk en op een moderne wijze werken aan hoogwaardige maatwerkoplossingen voor de  vragen van onze cliënten, zonder vakjargon, met heldere afspraken en altijd oplossingsgericht.

Alan Turing

Ons kantoor is genoemd naar de computerpionier, cryptoanalist en filosoof Alan Turing. Turing is de grondlegger van de Turingtest, een test om te bepalen of een machine in staat is intelligent gedrag te vertonen dat gelijkwaardig is aan, of niet te onderscheiden van, dat van een mens.

Turing is bekend geworden als medebedenker van de ‘bombe’, een decoderingsapparaat waarmee de Britten het voor elkaar kregen om tijdens de Tweede Wereldoorlog berichten van de Duitsers te ontcijferen die door het Enigma-apparaat waren gegenereerd.

Er zijn nog vele andere redenen waarom zijn naam goed bij ons kantoor past. Zo speelt bijvoorbeeld cryptografie een belangrijke rol bij de beveiliging van (persoons)gegevens en de digitale handtekening. Ook lossen wij net als Alan Turing graag ingewikkelde vraagstukken op.

We komen graag in contact.