online verkoop van alcohol nader gereguleerd

Verkoop van producten gebeurt steeds meer online. Dat geldt ook voor alcoholhoudende drank. Oorzaak hiervan is de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving, maar ook dat het minderjarigen steeds lastiger wordt gemaakt om in supermarkten, winkels en horeca alcoholhoudende drank te kopen.

De overheid probeert minderjarigen op twee manieren te beschermen tegen alcoholgebruik: ontmoediging van het drinkgedrag en aanmoediging van de naleving van de leeftijdsgrens door verkopers en partijen die het aankoopproces voor verkopers uitvoeren.

De regels voor naleving van de leeftijdsgrens uit de Drank- en Horecawet blijken onvoldoende te zijn bij online verkoop van alcoholhoudende drank. Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Wetsvoorstel Wijziging Drank- en Horecawet gedaan en een Alcoholregeling en een Alcoholbesluit ontworpen. Het Wetsvoorstel Wijziging Drank- en Horecawet is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. De Alcoholregeling en het Alcoholbesluit zijn in concept ter internetconsultatie aangeboden tot 11 mei 2020.

De overheid streeft ernaar dat de nieuwe Drank- en Horecawet, de Alcoholregeling en het Alcoholbesluit tegelijkertijd in werking treden op 1 januari 2021. Hieronder bespreken wij enkele interessante punten daaruit.

Leeftijdsverificatiesysteem                                                 

De overheid introduceert in de nieuwe Drank- en Horecawet een verplicht leeftijdsverificatiesysteem, dat vaststelt of de koper achttien jaar of ouder is voordat de verkoopovereenkomst wordt gesloten.

De Alcoholregeling stelt aan het leeftijdsverificatiesysteem nadere eisen. Van de koper wordt een actieve handeling verlangd, bijvoorbeeld het invullen van diens geboortedatum of het aanvinken van een hokje. Een dergelijk hokje mag niet al vooraf zijn aangevinkt. Ratio hierachter is dat de koper zich bewust moet zijn van het feit dat hij of zij een leeftijdsgebonden product aanschaft.

Het leeftijdsverificatiesysteem moet dit bovendien bij iedere aankoop doen. Het antwoord van de koper mag dus niet door middel van cookies worden opgeslagen.

Het leeftijdsverificatiesysteem moet de koper er tot slot op attenderen dat de leeftijdscontrole niet alleen op het moment van aankoop plaatsvindt, maar ook op het moment van aflevering aan de koper (zowel op diens adres als bij een afhaalpunt). Deze wetenschap zou een minderjarige koper alsnog moeten ontmoedigen om zich voor te doen als meerderjarige.

Geborgde werkwijze

De nieuwe Drank- en Horecawet verlangt van de verkoper ook dat deze een werkwijze opstelt en hanteert om te waarborgen dat alcoholhoudende drank alleen wordt afgeleverd aan de meerderjarige koper op diens adres of bij een ophaalpunt.

Het Alcoholbesluit bepaalt vervolgens dat in de geborgde werkwijze tenminste de volgende onderdelen moeten worden beschreven:

  • hoe bij de overdracht van alcoholhoudende drank tussen verschillende partijen in de keten van verzending tot en met aflevering wordt bewaakt dat bij aflevering de leeftijd van de persoon wordt vastgesteld aan wie de alcoholhoudende drank wordt afgeleverd;
  • op welke manier ervoor wordt gezorgd dat alcoholhoudende drank alleen wordt bezorgd op het door de koper aangegeven adres (aflevering bij de buren is niet toegestaan) of bij een afhaalpunt;
  • hoe de geborgde werkwijze bekend en inzichtelijk is voor de bij de verkoop van alcoholhoudende drank betrokken partijen; en
  • op welke wijze de verkoper ten minste één keer per jaar onderzoek uitvoert naar de kwaliteit en effectiviteit van de geborgde werkwijze en hoe eventueel geconstateerde tekortkomingen door de verkoper worden gecorrigeerd.

De geborgde werkwijze moet de verkoper in een document vastleggen, dat op elk moment actueel en opvraagbaar is voor controle.

Toezichthoudende autoriteit en boetes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt door de Alcoholregeling aangewezen als de autoriteit die bevoegd is om toezicht te houden op de naleving van de hiervoor besproken punten en overige bepalingen uit de Drank- en Horecawet.

Het Alcoholbesluit bepaalt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij overtreding van de hiervoor besproken punten boetes kan opleggen tot EUR 5.440. Van een overtreding is bijvoorbeeld sprake als het leeftijdsverificatiesysteem of de geborgde werkwijze niet aanwezig is of niet wordt gehanteerd. Een overtreding is ook wanneer de verkoper toch een verkoopovereenkomst sluit met een persoon van wie door middel van het leeftijdsverificatiesysteem is vastgesteld dat deze minderjarig is.