Jaaroverzicht Privacy 2023

Ook in het jaar 2023 hielden de wetgever, rechterlijke macht en toezichthouders zich veelvuldig bezig op het gebied van privacy en gegevensbescherming. De AVG vierde inmiddels haar vijfde verjaardag wat een moment bood om terug te blikken en vooruit te kijken. Of zoals de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, het beschreef: reden tot feest en reflectie. Wolfsen voorspelde een veranderende rol voor de AP in de komende vijf jaar.  Illustratief hiervoor is dat het jaar 2023 werd ingeluid met het startsein voor een overkoepelend en domein overstijgend toezicht op algoritmes, waarbij de AP werd aangewezen als coördinerende algoritmetoezichthouder. Gezien alle wetgevingstrajecten op Europees en nationaal niveau, zal een aanzienlijke verandering niet alleen gelden voor de AP. Veel organisaties zijn inmiddels geconfronteerd met toenemende wettelijke verplichtingen die van invloed zijn op- of overlappen met regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Denk aan de sectorspecifieke regelgeving zoals de Digital Operational Resiliance Act en de nationale Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Wij hebben de meest interessante, relevante en/of opmerkelijke wet- en regelgeving, jurisprudentie en activiteiten van toezichthouders van 2023 weer voor u in kaart gebracht.   

Klik hier voor het het volledige Jaaroverzicht Privacy 2023.