Uw toonaangevend advocatenkantoor voor IT, privacy en digitale transformatie

AVDR: Journaal IT en Data 24 april 2024

In de media verschijnen de laatste tijd doorlopend berichten dat organisaties onvoldoende voorbereid zouden zijn op NIS-2. Deze Europese richtlijn introduceert voor een veel breder spectrum aan organisaties verschillende verplichtingen met als doel de cyberweerbaarheid van deze organisaties en daarmee de Europese Unie te vergroten. In dit AvdR IT & Data Journaal gaan Tom de

DORA: ‘Technical Standards’, nieuwe stukjes van de puzzel

De Digital Operational Resilience Act (‘DORA’) heeft tot doel de harmonisatie van regels die betrekking hebben op digitale weerbaarheid voor de financiële sector. DORA is van toepassing op 21 verschillende typen van financiële entiteiten. Vanaf 17 januari 2025 is DORA van kracht. Eerder hebben we reeds bericht over DORA en de invloed die DORA zal

Waar woningcorporaties tegen aan lopen in het kader van de AVG

Woningcorporaties hebben een bijzondere positie op grond van de wet. Zo heeft de woningcorporatie als taak om huurwoningen passend toe te wijzen en een bepaald woongenot aan bewoners te bieden. Bij de uitvoering van haar taken verkrijgt en verwerkt een woningcorporatie verschillende persoonsgegevens van haar (potentiële) huurders. In veel gevallen is er de noodzaak om

De AI verordening: van transparantieverplichtingen tot een verbod op AI met onaanvaardbare risico’s

Chat GPT, Bard en Gemini, artificial intelligence (‘AI’) wordt steeds meer gebruikt in het hedendaagse leven, maar met nieuwe innovaties komen ook nieuwe risico’s. Bijvoorbeeld, een gebrek aan transparantie over hoe AI-output tot stand komt, maar ook of privacy en de bescherming van persoonsgegevens voldoende geborgd wordt. Dit betekent dat regels nodig zijn om ervoor

Jaaroverzicht IT 2023

In het jaaroverzicht van 2022 hebben we vanuit de Europese Unie op het gebied van data en digitalisering veel wetgevingsinitiatieven gezien. In 2023 zijn veel van deze initiatieven omgezet in definitieve richtlijnen of verordeningen die de komende jaren in werking zullen treden. In dit jaaroverzicht IT 2023 geven wij in vogelvlucht een beeld van de

Aankondiging maandelijkse ‘chef’s table’ bijeenkomsten Turing advocaten

Vanaf 27 februari organiseren wij maandelijks een vaktechnisch overleg waarbij u kunt aansluiten. Tijdens de bijeenkomst zal één of meerdere advocaten iets vertellen over een bepaald thema. Lees hieronder meer of meldt u gelijk aan via onze website.  De chef’s tabel: bijeenkomsten over verschillende juridische onderwerpen De chef’s table wordt ook wel omschreven als het

AVDR: Journaal IT en Data 31 oktober 2023

Op 31 oktober jl. hebben Esmee Fonville en Tom de Wit hun tweede IT en Data journaal gepresenteerd. Dit keer was het onderwerp actualiteiten IT-jurisprudentie. Esmee en Tom zijn dieper ingegaan op verschillende recente uitspraken over de agile methodiek, schuldeisersverzuim, de zorgplicht van de IT-leverancier en IT-aanbesteding. In ons volgende journaal zullen we nader ingaan

AVDR: JOURNAAL ‘IT EN DATA’ 29 augustus 2023

Op 29 augustus jl. hebben Esmee Fonville en Tom de Wit het eerste journaal ‘IT en datarecht journaal” verzorgd. Onderwerp van dit journaal was ‘Zorgplicht van de IT-leverancier’. Nadat het onderwerp en het belang van de zorgplicht van de IT-leverancier was geduid, werd ingegaan op recente jurisprudentie rondom de zorgplicht. Aan de hand van deze

Turing Advocaten versterkt groeiende technologiepraktijk met komst nieuwe partner

Turing Advocaten verwelkomt Jeroen van Woezik als nieuwe partner. Jeroen van Woezik is de oprichter van Lawrence Privacy (Due Diligence) & Tech. Een kantoor dat zich heeft gespecialiseerd in de ondersteuning bij tech M&A transacties. Huub de Jong “Jeroen heeft jarenlange ervaring met het projectmatig adviseren en ondersteunen van zijn cliënten met privacy en IT

IT conflict geëscaleerd? IT mediation kan de oplossing zijn

IT projecten kunnen complex zijn en hoewel leverancier en klant elkaar graag als partners beschouwen lopen de belangen uiteen. Dit kan ervoor zorgen dat IT projecten onder druk komen te staan of daadwerkelijk ontsporen als gevolg van verschil van inzicht over de scope, de prijs en/of de oplevertermijn. Mediation: wanneer wel, wanneer niet? Indien partijen

Terugblik Turing Zomerborrel 2023

Op woensdag 16 augustus 2023 heeft de inmiddels traditionele Turing Zomerborrel plaatsgevonden. Waar we vorig jaar nog stilstonden bij de start van ons kantoor, konden we dit keer met trots proosten op de uitbreiding van ons team en de verhuizing naar een ander pand. Zoals de voorgaande jaren kwamen wij ook gisteren weer bijeen in

DORA: de gevolgen voor de IT-leverancier, DEEL II

In DEEL I van onze blogserie schetsten we het kader van de Digital Operational Resilience Act (‘DORA’). In dit tweede deel van onze blogserie over DORA richten we ons op de implicaties of impact die DORA heeft voor normale IT-leveranciers. Normaal staat tegenover IT-leveranciers die ‘kritieke’, ‘belangrijke’ of ‘systemische’ IT-diensten leveren waarvoor een strenger regime

DORA: de gevolgen voor ICT- en cloudleveranciers, DEEL I

In een eerdere blog hebben wij u geïnformeerd over de EIOPA-richtlijnen, die richtlijnen bevatten voor verzekeringsmaatschappijen voor de uitbesteding aan aanbieders van bestaande en nieuwe clouddiensten. Dit zijn echter slechts richtlijnen die zich richten op zeer specifieke diensten voor een beperkt type entiteiten in de financiële sector, namelijk verzekeringsmaatschappijen. Al in 2019 heeft de Europese

Jaaroverzicht IT 2022

Het jaar 2022 laat op Europees en nationaal niveau een veelheid aan wetgevings- en beleidsinitiatieven met betrekking tot IT en data zien. De Europese Commissie heeft de oproep van haar voorzitter uit 2021 om de digitale transformatie vorm te geven, serieus genomen, met name op het terrein van data, artificial intelligence en cybersecurity. Ook op

ARBIT 2022 – verplichtingen van de IT-leverancier verder verzwaard

Op 10 september 2022 zijn de nieuwe Arbit (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT inkoop)-voorwaarden van kracht geworden. Deze Arbit 2022 vervangen de eerdere versie uit 2018. Deze voorwaarden worden door de Rijksoverheid, zoals ministeries, zelfstandige bestuursorganen en toezichthouders maar ook andere overheden gebruikt voor de inkoop van IT-diensten en IT-producten. De ontwikkeling en het beheer van

Seminar ‘zorgplicht en IT-leverancier’

Nadat wij deze zomer een seminar over de zorgplicht van de IT-leverancier hebben gegeven in Eindhoven, hebben we besloten het seminar nogmaals te geven op onze locatie in Den Haag, natuurlijk aangevuld met relevante nieuwe jurisprudentie en inzichten. Bij conflicten tussen IT-leveranciers en hun afnemers merken wij in onze eigen procespraktijk steeds vaker dat een

Cyberbeveiliging op een hoger niveau? De NIS-2-richtlijn

In de Europese veiligheidsagenda, afkomstig uit 2015, was cyberbeveiliging een van de belangrijkste aandachtsgebieden. Sindsdien zijn er diverse soorten wetgeving op het gebied van cybersecurity ingevoerd als onderdeel van de EU-strategie om Europa digitaal weerbaarder te maken. Verschillende incidenten op het gebied van cyberbeveiliging en een evaluatie van de wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging

Seminar ‘Zorgplicht en IT-leverancier’

Bij conflicten tussen IT-leveranciers en hun afnemers merken wij steeds vaker dat een beroep wordt gedaan op de bijzondere zorgplicht van de leverancier. Wat is de impact van de zorgplicht op de uitleg van de overeenkomst tussen partijen? Brengt het onvoorspelbare verplichtingen mee voor ICT-leveranciers? Is het een legitieme uitwijkmogelijkheid voor onervaren inkopers? Op 14