diensten

  • Wij adviseren over alle juridische aspecten van complexe data- en IT-vraagstukken, ook op ad-hoc-, project- of abonnementsbasis of als second opinion.
  • Wij vertegenwoordigen regelmatig cliënten in potentiële conflicten en gerechtelijke procedures, met inbegrip van alternatieve geschillenbeslechting zoals IT-bemiddeling.
  • Wij helpen cliënten bij het opstellen en herzien van contracten en standaardvoorwaarden en bij het onderhandelen met de wederpartij(en).
  • Bovendien verzorgen wij regelmatig (in-house) trainingen en cursussen, organiseren wij bijeenkomsten van deskundigen en workshops.

Onze expertise omvat de volgende onderwerpen:

IT

(inter)nationale IT oursourcing- en cloud computing-projecten, met inbegrip van openbare aanbestedingen
het vertegenwoordigen van cliënten in (potentiële) IT-geschillen en -procedures
due diligence en advies inzake IT bij fusies en overnames
advies over IP-allocatie, escrow en bedrijfscontinuïteit
het leveren van ondersteuning voor IT-projecten, waaronder Agile, Scrum en Waterfall
het adviseren over de bescherming van digitale content en de rol van tussenpersonen
het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten en akten van overdracht
advies over sectorspecifieke tech-wetgeving, zoals regelgeving inzake telecommunicatie en medische hulpmiddelen
het opstellen en beoordelen van partner-, agent- en resellerovereenkomsten
vertegenwoordiging van cliënten in (potentiële) geschillen over domeinnamen, digitale auteursrechten en databankrechten
ondersteuning van cliënten bij geschillen over illegale software en daarmee verband houdende audits
het opstellen en herzien van technologie en commerciële contacten en voorwaarden
compliance projecten voor online platforms, marktplaatsen, sociale media kanalen en e-commerce/e-businessinitiatieven
advies over digitale handtekeningen en encryptie, crypto, blockchain en slimme contracten, open source software

data

data mapping, privacy compliance programma's en GDPR-strategie projecten
due diligence en advies inzake gegevensbescherming bij fusies en overnames
het opstellen en controleren verwerkingsregisters, privacybeleid en beveiligingsbeleid
ondersteuning van klanten bij digitale transformatie en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIAs)
advies over behavioural marketing, commerciële communicatie en cookies
het opstellen en beoordelen van privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten en joint controller overeenkomsten
het vertegenwoordigen van cliënten bij contacten en onderzoeken door de toezichthouders
advies over internationale gegevensdoorgifte, doorgiftemechanismen en transfer impact assesments
cliënten vertegenwoordigen in handhavingsprocedures van de toezichthouder
afhandeling van datalekken, cyberveiligheidsincidenten en rechten van de betrokkenen namens cliënten
het opstellen van overeenkomsten inzake joint ventures, consortia en het delen van persoonsgegevens
het vertegenwoordigen van cliënten in (potentiële) geschillen inzake gegevensbescherming en civiele procedures
het verzorgen van interne privacy bewustheidstrainingen en het organiseren van campagnes in dat kader
het adviseren over en coördineren van reacties op publieke consultaties op onze vakgebieden
This site is registered on Toolset.com as a development site.