diensten

 • Wij adviseren over alle juridische aspecten van complexe data- en IT-vraagstukken, ook op ad-hoc-, project- of abonnementsbasis of als second opinion.
 • Wij vertegenwoordigen regelmatig cliënten in potentiële conflicten en gerechtelijke procedures, met inbegrip van alternatieve geschillenbeslechting zoals IT-bemiddeling.
 • Wij helpen cliënten bij het opstellen en herzien van contracten en standaardvoorwaarden en bij het onderhandelen met de wederpartij(en).
 • Bovendien verzorgen wij regelmatig (in-house) trainingen en cursussen, organiseren wij bijeenkomsten van deskundigen en workshops.

Onze expertise omvat de volgende onderwerpen:

 • geschillenbeslechting en procedures
 • digital health en medische gegevens
 • privacy, persoonsgegevens en informatiebeveiliging
 • datastrategie en compliance
 • IT contracten, aanbesteding en onderhandelingen
 • websites, e-commerce en aansprakelijkheid
 • de toezichthouder & handhaving
 • technologie en intellectueel eigendom