disclaimer

Disclaimer

Deze website bevat slechts algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, is Turing Advocaten B.V. nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website. Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven of het verzenden van informatieverzoeken ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Turing Advocaten B.V. en de ontvanger van de informatie. Men dient nimmer af te gaan op de informatie op deze website en dient te allen tijde specifiek juridisch advies in te winnen.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Turing  Advocaten B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.

Verzending van webformulieren of andere berichten aan Turing Advocaten B.V. geschiedt geheel voor risico van de verzender.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat informatie en  materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie of materialen zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden

Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening.

Vraag het onze specialisten