privacy, persoonsgegevens en informatiebeveiliging​

Op Europees en nationaal niveau is het recht op privacy verankerd in wet- en regelgeving. Dit omvat zowel het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als het recht op bescherming van persoonsgegevens (denk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”). Nauw verweven hiermee is de informatiebeveiliging. Immers valt of staat de bescherming van persoonsgegevens met de informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is echter breder dan dit en wordt gereguleerd door aparte (sectorspecifieke, nationale en Europese) wet- en regelgeving, zoals de NIS2-richtlijn en DORA.

Op dit gebied adviseren wij en staan wij cliënten bij in gerechtelijke procedures. Ook ondersteunen wij cliënten bij verzoeken van of een onderzoek door een toezichthouder, zoals in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. Bovendien geven wij geregeld al dan niet op maat gemaakte cursussen en trainingen (ook in-house) op het gebied van het privacyrecht en informatiebeveiliging. ​

Diensten

Wij bieden onder andere de volgende diensten aan: ​

  • strategisch advies over de omgang met persoonsgegevens binnen een (internationale) organisatie​;
  • compliance programma’s, inclusief intercompany afspraken, data transfer impact assessements (DTIA of TIA) en andere benodigde documentatie; 
  • opstellen en beoordelen van bijvoorbeeld een privacybeleid, privacyverklaringen, datalekprocedure of -protocol, verwerkersovereenkomsten​;
  • assistentie bij datalekken, inclusief correspondentie met betrokkenen, de toezichthouder (AP), betrokken klanten en leveranciers; 
  • opstellen en beoordelen van data protection impact assessments (DPIA), inclusief het implementeren van de daaruit voortvloeiende maatregelen; 
  • bijstand bij verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens, een klachtenprocedure en onderzoeken ter plaatse; 
  • ondersteuning bij verzoeken van betrokkenen, zoals een verzoek tot inzage, verwijdering of rectificatie; en​
  • (in-house) privacy training voor onder andere juristen, HR en marketing. Denk aan algemene privacy compliance trainingen en specifieke trainingen over bijvoorbeeld rolverdeling, contracteren en rechten betrokkenen.​

​Wij hebben bovendien diepgaande kennis van het snijvlak tussen het privacyrecht en het gezondheidsrecht. ​Graag komen we met u in contact om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken. Neem contact met ons op via onze contactgegevens of laat uw gegevens achter via een van de onderstaande knoppen.

  ​

Vraag het onze specialisten