geschillenbeslechting en procedures​

Turing Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van IT-, media- en privacy procedures.

IT-conflicten

In onze IT-praktijk staan wij regelmatig cliënten bij die een conflict hebben over een software implementatie traject, exit, of (IT) detachering. Kwesties die daarbij spelen zijn de scope van een opdracht, meerwerk, kwaliteit van opgeleverde IT oplossingen en medewerkingsverplichtingen van de klant. Ook over security incidenten adviseren wij regelmatig.

Wij weten hoe IT werkt en hebben kennis van de branche. Daardoor kunnen wij ons goed verplaatsen in onze cliënt en weten wij welke belangen er spelen. Bij de beoordeling van een geschil houden wij deze belangen in het oog. We bekijken of onze cliënt meer belang heeft bij de beëindiging van de relatie met de wederpartij, of deze juist wil voortzetten. In het laatste geval overwegen wij of mediation of een schikking beter bij deze belangen passen dan een juridische procedure.

media-conflicten

We procederen regelmatig over onrechtmatige publicaties, content moderatie, online reviews, de afgifte van identificerende gegevens en de aansprakelijkheid van online platforms.

We kennen de branche specifieke regelgeving goed waardoor we in staat zijn snel tot de kern van het geschil door te dringen. We komen met pragmatische oplossingen waar dat mogelijk is, maar schuwen ook niet om in kort geding voorlopige maatregelen te vorderen.

privacy-conflicten

In onze privacy praktijk behandelen wij ook regelmatig conflicten over (vermeend) onrechtmatige gegevensverwerkingen. We staan daarbij zowel verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers, of betrokkenen bij.

We voeren bijvoorbeeld procedures over de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen, inzage- of verwijderverzoeken of (schade als gevolg van) datalekken. We hebben kennis van zowel de bestuursrechtelijke- als de civielrechtelijke mogelijkheden.

diensten

Wij bieden onder andere de volgende diensten aan: ​

  • strategisch advies over de beste aanpak van een (dreigend) geschil, ook als second opinion ​
  • opstellen en beoordelen van sommatiebrieven en andere correspondentie ​
  • procederen bij de civiele rechter of de bestuursrechter en het treffen van voorlopige maatregelen zoals beslag​legging of het voeren van een kort geding
  • alternatieve geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation​

Graag komen we met u in contact om vrijblijvend te bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Neem contact met ons op via onze contactgegevens of laat uw gegevens achter via een van de onderstaande knoppen.