Uw toonaangevend advocatenkantoor voor IT, privacy en digitale transformatie

HvJ IAB Europese tweede prejudiciële vraag

In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“het Hof”) in de zaak van IAB Europe tegen de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) stonden twee prejudiciële vragen centraal.[1] Over het antwoord van het Hof op de eerste prejudiciële vraag, of een Transparency and Consent String (“TC-string”) een persoonsgegeven is in de zin van

HvJ IAB Europese eerste prejudiciële vraag

Wanneer je als internetgebruiker een website bezoekt waarop gepersonaliseerde advertenties worden getoond, kunnen adverteerders binnen splitseconden bieden op advertentieruimte om reclame aan de internetgebruiker te laten zien. Dit wordt ook wel ‘Real Time Bidding’ genoemd. IAB Europe, een sectororganisatie voor digitale reclame en marketing in Europa, heeft het ‘Transparency and Consent Framework’ (“TCF”) ontwikkeld waarmee

AVDR: Journaal IT en Data 24 april 2024

In de media verschijnen de laatste tijd doorlopend berichten dat organisaties onvoldoende voorbereid zouden zijn op NIS-2. Deze Europese richtlijn introduceert voor een veel breder spectrum aan organisaties verschillende verplichtingen met als doel de cyberweerbaarheid van deze organisaties en daarmee de Europese Unie te vergroten. In dit AvdR IT & Data Journaal gaan Tom de

DORA: ‘Technical Standards’, nieuwe stukjes van de puzzel

De Digital Operational Resilience Act (‘DORA’) heeft tot doel de harmonisatie van regels die betrekking hebben op digitale weerbaarheid voor de financiële sector. DORA is van toepassing op 21 verschillende typen van financiële entiteiten. Vanaf 17 januari 2025 is DORA van kracht. Eerder hebben we reeds bericht over DORA en de invloed die DORA zal

Waar woningcorporaties tegen aan lopen in het kader van de AVG

Woningcorporaties hebben een bijzondere positie op grond van de wet. Zo heeft de woningcorporatie als taak om huurwoningen passend toe te wijzen en een bepaald woongenot aan bewoners te bieden. Bij de uitvoering van haar taken verkrijgt en verwerkt een woningcorporatie verschillende persoonsgegevens van haar (potentiële) huurders. In veel gevallen is er de noodzaak om

Aankondiging maandelijkse ‘chef’s table’ bijeenkomsten Turing advocaten

Vanaf 27 februari organiseren wij maandelijks een vaktechnisch overleg waarbij u kunt aansluiten. Tijdens de bijeenkomst zal één of meerdere advocaten iets vertellen over een bepaald thema. Lees hieronder meer of meldt u gelijk aan via onze website.  De chef’s tabel: bijeenkomsten over verschillende juridische onderwerpen De chef’s table wordt ook wel omschreven als het

Jaaroverzicht Privacy 2023

Ook in het jaar 2023 hielden de wetgever, rechterlijke macht en toezichthouders zich veelvuldig bezig op het gebied van privacy en gegevensbescherming. De AVG vierde inmiddels haar vijfde verjaardag wat een moment bood om terug te blikken en vooruit te kijken. Of zoals de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, het beschreef: reden tot feest

AVDR: Journaal IT en Data 31 oktober 2023

Op 31 oktober jl. hebben Esmee Fonville en Tom de Wit hun tweede IT en Data journaal gepresenteerd. Dit keer was het onderwerp actualiteiten IT-jurisprudentie. Esmee en Tom zijn dieper ingegaan op verschillende recente uitspraken over de agile methodiek, schuldeisersverzuim, de zorgplicht van de IT-leverancier en IT-aanbesteding. In ons volgende journaal zullen we nader ingaan

AVDR: JOURNAAL ‘IT EN DATA’ 29 augustus 2023

Op 29 augustus jl. hebben Esmee Fonville en Tom de Wit het eerste journaal ‘IT en datarecht journaal” verzorgd. Onderwerp van dit journaal was ‘Zorgplicht van de IT-leverancier’. Nadat het onderwerp en het belang van de zorgplicht van de IT-leverancier was geduid, werd ingegaan op recente jurisprudentie rondom de zorgplicht. Aan de hand van deze

HR: rechten van betrokkenen, herhaalde verzoeken en de zeswekentermijn.

In een recent arrest oordeelde de Hoge Raad over een aantal procedurele aspecten voor de uitoefening van rechten van betrokkenen op grond van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (“(U)AVG”). Lees in dit blog meer over de civielrechtelijke handhaving van rechten van betrokkenen, ‘herhaalde’ verzoeken en wat voor effect het verstrijken van de zeswekentermijn voor het

IT conflict geëscaleerd? IT mediation kan de oplossing zijn

IT projecten kunnen complex zijn en hoewel leverancier en klant elkaar graag als partners beschouwen lopen de belangen uiteen. Dit kan ervoor zorgen dat IT projecten onder druk komen te staan of daadwerkelijk ontsporen als gevolg van verschil van inzicht over de scope, de prijs en/of de oplevertermijn. Mediation: wanneer wel, wanneer niet? Indien partijen

Terugblik Turing Zomerborrel 2023

Op woensdag 16 augustus 2023 heeft de inmiddels traditionele Turing Zomerborrel plaatsgevonden. Waar we vorig jaar nog stilstonden bij de start van ons kantoor, konden we dit keer met trots proosten op de uitbreiding van ons team en de verhuizing naar een ander pand. Zoals de voorgaande jaren kwamen wij ook gisteren weer bijeen in

Bewijslastverdeling bij een beroep op de schending van de informatieverplichting

De bewijslastverdeling naar aanleiding van de Facebook-uitspraak Op 15 maart 2023 deed de Rechtbank Amsterdam een uitspraak in een collectieve actie tegen Facebook (ECLI:NL:RBAMS:2023:1407). Dit is een interessante uitspraak omdat de rechtbank uitvoerig ingaat op de toepassing van de AVG, zoals de eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid binnen het facebookconcern en de rechtmatige grondslagen voor de verwerking

Hoe oordelen rechters over AVG inzage verzoeken? Wel of geen kopie?

Het Hof van Justitie van de EU heeft duidelijkheid gegeven over de vraag of het recht op inzage uit artikel 15 lid 3 AVG ook recht geeft op een kopie van de documenten waarin de persoonsgegevens zijn vastgelegd. Dit is alleen het geval als die kopie noodzakelijk is voor een begrijpelijke en controleerbare inzage voor de betrokkene.

Update over het gebruik van cookies 

De regels voor het mogen plaatsen en uitlezen van cookies zijn vastgelegd in Europese en nationale wet- en regelgeving. De regels specifiek voor cookies zijn gebaseerd op de Europese e-privacy richtlijn, die in Nederland is geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet (art. 11.7a). De regels omtrent de verwerking van persoonsgegeven – die ook gelden voor het gebruik

Jaaroverzicht Privacy 2022

Het jaar 2022 was op het gebied van privacy en gegevensbescherming een jaar waarin (Europese) wetgever, rechters en toezichthouders volop van zich lieten horen. Tal van wetgevingsinitiatieven op zowel Europees als nationaal niveau zagen het licht en niet zelden adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens de Nederlandse wetgever meer oog te hebben voor de bescherming van de

Jaaroverzicht IT 2022

Het jaar 2022 laat op Europees en nationaal niveau een veelheid aan wetgevings- en beleidsinitiatieven met betrekking tot IT en data zien. De Europese Commissie heeft de oproep van haar voorzitter uit 2021 om de digitale transformatie vorm te geven, serieus genomen, met name op het terrein van data, artificial intelligence en cybersecurity. Ook op